Pre rodičov

CityBabyCare

Bezpečné miesto

Pre každé dieťa je vstup do materskej školy či jasličiek vstupom do nového života a výrazným medzníkom vo vývine. Dbáme preto na jeho správnu adaptáciu. Rovnako ako pri celom vzdelávaní, aj pri adaptácii vychádzame z predpokladu, že každé dieťa je neopakovateľná a jedinečná osobnosť. Nemôže preto existovať univerzálny model riešenia adaptácie. Citlivo zvažujeme a hľadáme možnosti, ako dieťa upokojiť a zaujať. Učiteľky prejavujú empatický postoj, ktorý mu pomáha získať stav psychickej rovnováhy, nadobudnúť pocit istoty a bezpečia.

V našich zariadeniach sa snažíme vytvoriť podobne bezpečné a citovo-emočné prostredie ako je v rodine, aby sme dieťatku poskytli ideálne podmienky na vývin. Bližšie informácie k adaptačnému procesu vám radi poskytneme telefonicky alebo pri osobnom stretnutí.

Jasličky

Denný režim

Vzorový denný režim v jasličkách Citybabycare

07:30 - 09:00 príchod detí, voľné hry 09:00 - 09:10 hygiena a prebaľovanie 09:10 - 09:40 desiata 09:40 - 10:30 výchovno-vzdelávacia činnosť 10:30 - 11:00 pobyt vonku, športové aktivity 11:00 - 11:15 hygiena, prebaľovanie detí
11:15 - 12:00 obed 12:00 - 14:30 spánok, čítame si rozprávku 15:00 - 15:30 hygiena, olovrant 15:30 - 16:00 záujmové krúžky 16:00 - 17:30 voľné hry

Materská škola

Denný režim

Vzorový denný režim v materských školách Citybabycare

07:30 - 09:00 príchod detí, voľné hry 09:10 - 09:40 desiata 09:40 - 10:30 výchovno-vzdelávacia činnosť 10:30 - 11:00 pobyt vonku, športové aktivity 11:15 - 12:00 obed
12:00 - 14:30 spánok, čítame si rozprávku 15:00 - 15:30 hygiena, olovrant 15:30 - 16:00 záujmové krúžky 16:00 - 17:30 voľné hry

Jedálniček

V Citybabycare kladieme dôraz na to, aby strava pre vaše deti bola zdravá, pestrá, vyvážená, bohatá na živiny, vždy čerstvá a pripravená z kvalitných lokálnych surovín. Žiadne procesovanie, polotovary, vyprážané pokrmy, biela múka či rafinovaný cukor. Citybabycare jedálniček je zostavený odborníkmi podľa receptúr a prísnych noriem pre škôlky. Každý deň servírujeme jedlá pre detičky s normálnymi stravovacími návykmi i pre detičky trpiace na rôzne potravinové alergie či intolerancie (laktóza, lepok, histamín, a pod.).

Učebné týždenné plány

Učebné plány na tento týždeň – (SENIOR)

Učebné plány na tento týždeň – (MIDDLE)

Učebné plány na tento týždeň – (JUNIOR)

Digital Park - Einsteinova 19
Dokumenty na stiahnutie
Twin City - Mlynské Nivy 12
Dokumenty na stiahnutie
Panorama City
Dokumenty na stiahnutie