Naše zariadenia

  • Home
  • Naše zariadenia

Naše služby

Láska a vzdelanie na jednom mieste

Citybabycare sa zameriava na výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o detičky
od ich prvých krokov a slov až do začiatku povinnej školskej dochádzky.
Materské školy a jasle sú postavené na mieru detským potrebám
a dostupné v 4 lokalitách v Bratislave.

Všetky prevádzky Citybabycare sú plne inkluzívne a bezbariérové. Spĺňajú hygienické,
bezpečnostné a vzdelávacie legislatívne požiadavky na zariadenia pre deti a mládež.
Všetky súkromné materské školy Citybabycare sú akreditované Ministerstvom školstva a zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR.
Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (jasle) sú akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Einsteinova 19

Digital Park

Materská škola a jasličky Citybabycare v mestskej časti Petržalka sídlia od roku 2014 na prvom nadzemnom podlaží v budove Digital Park III, priamo oproti budove nákupného centra Aupark. Sú dostupné z recepcie a rodičia môžu využiť pohodlné parkovanie v podzemnej garáži. Jasličky aj materská škola využívajú spoločné priestory šatní, jedálne a ihriská, vďaka čomu je zabezpečený plynulý prechod dieťaťa do materskej školy po dosiahnutí príslušného veku. Dieťa už dobre pozná prostredie ako aj personál. Školský vzdelávací program „Múdre a kreatívne hlavičky“ využíva model tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. Jeho cieľom je, aby sa tvorivosť stala zmyslom života.

Mlynské Nivy 12

Twin City

V mestskej časti Ružinov sídli od roku 2017 naša materská škola spolu s jasličkami Citybabycare v budove Twin City B, priamo oproti budove novej autobusovej stanice a nákupného strediska Nivy. Zariadenia sú dostupné z recepcie a exkluzívne určené rodičom pracujúcim v danej lokalite. Jasličky aj materská škola využívajú spoločné priestory šatní, jedálne a ihriska, čo zabezpečuje plynulý prechod dieťaťa do materskej školy po dosiahnutí príslušného veku, nakoľko dieťa pozná prostredie a personál. Školský vzdelávací program „Múdre ekologické hlavičky“ využíva model tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. Ten je realizovaný formou zážitkového učenia, experimentovania, riešenia problému a poskytovaním prostredia, kde majú deti pocit istoty a bezpečia. V rámci duševného zdravia podporujeme wellbeing a samostatnú pozornosť venujeme nosnej téme „Chránime prírodu“, hlavne formou interných projektov – Ekologický piatok, upcyklácia, zero waste a mnohých ďalších.

Pribinova 19

Panorama City

Na brehu Dunaja, v mestskej časti Staré Mesto, hneď vedľa obchodného centra Eurovea, nájdete v budove Pribinova 19 od roku 2017 materskú školu a jasličky Citybabycare. Obe zariadenia využívajú spoločné priestory šatní, jedálne a ihriska, čo zabezpečuje plynulý prechod dieťaťa do materskej školy po dosiahnutí príslušného veku, nakoľko dieťa pozná prostredie a personál. Školský vzdelávací program „Múdre multikulturálne hlavičky“ využíva model tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. V strede záujmu je dieťa a jeho potreby. Zameriavame sa hlavne na vytváranie a upevňovanie duševného či fyzického zdravia, rozvíjanie environmentálneho povedomia, multikulturálnu výchovu a získavanie základov anglického jazyka.

Dvořákovo nábrežie 10

River Park

Na brehu Dunaja, v pokojnej zóne hraničiacej s Karloveským ramenom, nájdete v budove River Park 10 od roku 2021 materskú školu Citybabycare. Ide o vysunuté pracovisko Pribinovej 19, preto majú obe prevádzky rovnaký vzdelávací program. Školský vzdelávací program „Múdre multikulturálne hlavičky“ využíva model tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. V strede pozornosti je dieťa, jeho potreby a záujmy. Zameriavame sa hlavne na vytváranie a upevňovanie duševného či fyzického zdravia, rozvíjanie environmentálneho povedomia, multikulturálnu výchovu a získavanie základov anglického jazyka. Snažíme o rozvoj multikultúrneho pochopenia u detí.