Naše aktivity

CityBabyCare

Aktivity

Spolupracujeme na mnohých zaujímavých projektoch s cieľom skvalitniť vzdelávací program a prostredie v našich zariadeniach. Nižšie uvádzame zoznam našich aktívnych partnerov a projektov, ktorých sa zúčastňujeme.

Implementačná agentúra MPSVaR – realizácia projektov na zavedenie starostlivosti o detiso špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Volis
-výuka angličtiny profesionálnymi lektormi

Sibirka
-diagnostické a logopedické centrum

Únia nevidiacich
-poskytovanie zrakovej diagnostiky

Plavecká akadémia
-kurzy plávania

Skav
-aktívny člen stálej konferencie
aktérov vo vzdelávaní

Skillfill
-vzdelávanie pedagógov

Vetpoint
-veterinárna klinika a prednášky

Sloboda zvierat
-prednášky pre deti

Triedime
-projekt pre škôlky o recyklovaní
a triedení odpadu

Recykluj
-projekt na recykláciu tonerov

Aeisec
-jazykové stáže native
speakerov v škôlke

Prešporáčik
-historická prehliadka Bratislavy

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení

Môj krúžok SK
-krúžky v škôlke

Policajný zbor
-prehliadky stanice
a prednášky v škôlke

Hasičská stanica
-prehliadky stanice
a prednášky v škôlke

Centrum Bibiana
-prehliadky

ICE arena Lamač
-kurzy korčuľovania

Červený kríž
-vzdelávanie pedagógov

Sunsage Kids
-Osvetový projekt s dôrazom
na rizikovú skupinu DETI

Školské ovocie
-Od 1.9.2022 sme zapojení
v programe školské ovocie

Mestské lesy v Bratislave
-sprostredkovanie deťom
kontakt s prírodou

Medáreň
-Prednáška o včelách
priamo na škole / škôlke

Krúžky v škole
– čaro vedy, umenia
aj športu

KIDSTOWN centrum
– Koncept mesta, kde sa
deti hrajú na dospelých

Ateliér Kompas
-SZUS pod vedením
DisArt. Alena Adamikova, ak.maliar

Štátny pedagogický ústav
-spolupráca na overovaní
vzdelávacích programov

Brejky
-Od 1.9.2022 sme zapojení
v programe školské mlieko