2% z dane

CityBabyCare

Podporte Nás

Naše materské školy a jasličky Citybabycare sú podporované neziskovou organizáciou – občianskym združením Citybabycare o.z., ktoré vzniklo za účelom skvalitniť materiálové vybavenie škôlok a jasličiek, ako aj spestriť edukačný program a prepojiť rodičov viac s dianím v našich prevádzkach.

Každoročne môžu 2 % z vašich daní pomôcť vybranej neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, ktoré sa venuje prospešným aktivitám. Pokiaľ nebudú poukázané konkrétnej organizácii, zostávajú v štátnej správe. Budeme veľmi vďační, ak sa rozhodnete venovať nám svoje 2 % z dane. Uisťujeme vás, že ich použijeme do posledného centu na zlepšenie prostredia pre detičky v prevádzkach Citybabycare. Na konci roka, samozrejme, zverejníme výšku vyzbieraných príspevkov ako aj ich využitie v jednotlivých škôlkach.

Ako darovať 2 % z dane?

Do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

Následne si toto potvrdenie uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje, prípadne doplníte údaje organizácie, ak nie sú predtlačené. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité.

Dokedy môžete
darovať 2 % z dane?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2022 na to, aby ste poslali Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní podielu z aplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (stiahnuté napr. z nášho webu) na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ak ste SZČO, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31.3. 2022. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2 % z dane.

Údaje pre darovanie
2 % z dane

Základné údaje o Citybabycare o.z.:

Právna forma: občianske združenie
Názov: Citybabycare, o.z.
Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 854/36, 90029 Nová Dedinka
IČO: 42142814

IBAN číslo účtu: SK8009000000000364086802 

kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)