Firemné škôlky

  • Home
  • Firemné škôlky

CityBabyCare

Spája 3 svety

Firemná škôlka Citybabycare je už od roku 2010 spoločnosťami ako aj developermi vyhľadávaným konceptom, ktorý môžete aj vy poskytnúť ako významný benefit svojim zamestnancom a zákazníkom. Citybabycare ponúka zaujímavý moderný koncept „dieťa ide so mnou do práce“, ktorý výrazne zjednodušuje logistiku a šetrí čas rodinám s malými detičkami v tejto hektickej dobe.

Profesionálny prístup

Pokiaľ uvažujete nad zriadením firemnej škôlky, alebo nad možným rozvojom zóny/budovy v rámci naplnenia očakávaní zamestnancov a zákazníkov, či už chcete vašu existujúcu škôlku posunúť na novú úroveň, sme tu pre vás.

E2E zodpovednosť

Pre každú spoločnosť nájdeme vhodné riešenie

Pre každú spoločnosť nájdeme vhodné riešenie

od úvodného prieskumu u zamestnancov, návrh a dizajn projektu podľa demogragie, očakávania spoločnosti a možností budovy, cez stavbu, hiring, všetky úradné povolenia, až po schválenie a prevádzku vašej firemnej škôlky.

Spolupráca Úspech

Všetky prevádzky Citybabycare sú plne inkluzívne a spĺňajú nie len všeobecné hygienické, bezpečnostné a vzdelávacie legislatívne požiadavky na zariadenia pre deti a mládež, ale zároveň v rámci poskytovania najvyšších štandardov sú:

– všetky Súkromné materské školy Citybabycare sú akreditované Ministerstvom školstva a zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR v zmysle zákona 245/2008 Z.z.,

– všetky Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (jasle) sú akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a sú registrovanými poskytovateľmi sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z.

Byť dlhodobým, stabilným a profesionálnym patrnerom pre našich firemných klientov je poslaním Citybabycare development teamu rovnako, ako pre pedagogický team Citybabycare s láskou, rešpektom a úctou vzdelávať a vychovávať deti.

Už viac ako 900 spokojných detí a ich rodičov za 11 rokov.

0
rokov na trhu
0
zrealizovaných projektov
0
prevádzok
0
stabilných partnerov
0
development prevádzky
10
aktívnych pedagógov
0
aktuálne chodiacich detí
0
detí za celé obdobie

Šťastné dieťa
spokojný rodič
výkonná firma

Synergia

Sieť Súkromných materských škôl a jaslí Citybabycare je market leadrom na trhu firemných škôlok. Je zameraná na výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti od 1 roku až do nástupu na povinnú školskú dochádzku v business zónach. Všetky priestory sú špeciálne navrhnuté architektmi, postavené na mieru detským potrebám a vybavené certifikovaným mobiliérom.

Profesionálny tím

V Citybabycare pracujú
skúsené tímy odborníkov:

Pedagogický tím

Všetci pedagogický zamestnanci v 3 úrovňovom systéme riadenia majú príslušné vzdelanie a zároveň absolvujú pravidelné ako aj akreditované inovačné školenia.

Management a development tím
Zahŕňajúci projektovú managerku, analytika,
administratívny a technický support s vlastnou
sieťou dodávateľov.
Externý tím

Zahŕňajúci externých lektorov, špecializovaných parnerov a garantov.

Viac o prevádzkach a vzdelávacom koncepte sa dozviete tu: edupage
Vždy niečo naviac…

Skúsenosti, tvorivý prístup a podnetné prostredie pre všetky deti tak, aby mali dostatok priestoru pre svoj celostný rozvoj, by už malo byť štandardom. Okrem toho najlepšieho zo štátneho vzdelávacieho prístupu spojeného so zážitkovým učením spolupracujú zariadenia Citybabycare so štátnym pedagogickým ústavom na overovaní nových vzdelávacích programov pre rôzne vekové kategórie detí.

Jazyková výuka je nie len integrovaná vo vzdelávacích programoch ale aj doplnená profesionálnymi lektormi v rámci krúžkovej ponuky. Deti majú zabezpečenú logopedickú starostlivosť a individuálnu diagnostiku, dohľad a konzultácie špeciálneho pedagóga či očného ako aj zubného lekára.

Komunikáciu s rodičmi zabezpečuje aj mobilná aplikácia Edupage, prepojená s Rezortným informačným systémom monisterstva školstva, ktorá flexibilne informuje o všetkých aktivitách v škôlke a pomáha nám navzájom efektívne komunikovať

Realizácie

Naše zariadenia

Súkromné materské školy Citybabycare sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva Slovenskej Republiky a sú akreditované vydávať osvedčenie o absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania. Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Citybabycare sú registrované v registri poskytovateľov sociálnej služby na zosúladenie rodinného a pracovného života ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Einsteinova 19

Digital Park

Materská škola a jasličky Citybabycare v mestskej časti Petržalka sídlia od roku 2014 na prvom nadzemnom podlaží v budove Digital Park III, priamo oproti budove nákupného centra Aupark. Sú dostupné z recepcie a rodičia môžu využiť pohodlné parkovanie v podzemnej garáži. Jasličky aj materská škola využívajú spoločné priestory šatní, jedálne a ihriská, vďaka čomu je zabezpečený plynulý prechod dieťaťa do materskej školy po dosiahnutí príslušného veku. Dieťa už dobre pozná prostredie ako aj personál. Školský vzdelávací program „Múdre a kreatívne hlavičky“ využíva model tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. Jeho cieľom je, aby sa tvorivosť stala zmyslom života.

Mlynské Nivy 12

Twin City

V mestskej časti Ružinov sídli od roku 2017 naša materská škola spolu s jasličkami Citybabycare v budove Twin City B, priamo oproti budove novej autobusovej stanice a nákupného strediska Nivy. Zariadenia sú dostupné z recepcie a exkluzívne určené rodičom pracujúcim v danej lokalite. Jasličky aj materská škola využívajú spoločné priestory šatní, jedálne a ihriska, čo zabezpečuje plynulý prechod dieťaťa do materskej školy po dosiahnutí príslušného veku, nakoľko dieťa pozná prostredie a personál. Školský vzdelávací program „Múdre ekologické hlavičky“ využíva model tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. Ten je realizovaný formou zážitkového učenia, experimentovania, riešenia problému a poskytovaním prostredia, kde majú deti pocit istoty a bezpečia. V rámci duševného zdravia podporujeme wellbeing a samostatnú pozornosť venujeme nosnej téme „Chránime prírodu“, hlavne formou interných projektov – Ekologický piatok, upcyklácia, zero waste a mnohých ďalších.

Pribinova 19

Panorama City

Na brehu Dunaja, v mestskej časti Staré Mesto, hneď vedľa obchodného centra Eurovea, nájdete v budove Pribinova 19 od roku 2017 materskú školu a jasličky Citybabycare. Obe zariadenia využívajú spoločné priestory šatní, jedálne a ihriska, čo zabezpečuje plynulý prechod dieťaťa do materskej školy po dosiahnutí príslušného veku, nakoľko dieťa pozná prostredie a personál. Školský vzdelávací program „Múdre multikulturálne hlavičky“ využíva model tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. V strede záujmu je dieťa a jeho potreby. Zameriavame sa hlavne na vytváranie a upevňovanie duševného či fyzického zdravia, rozvíjanie environmentálneho povedomia, multikulturálnu výchovu a získavanie základov anglického jazyka.

Trnavská cesta 47

NIDO2

Priamo v srdci mestskej časti Bratislava III, iba pár krokov od jazera Kuchajda, v centre diania s výbornou dostupnosťou a predsa s oknami do tichého pokojného vnútrobloku plného zelene, v dizajnovej budove NIDO, s vlastným chráneným parkovaním ak prichádzate na dlhšie, alebo rýchlym drop off systémom, ráno – keď sa ponáhľate do práce, nájdete od 1.9.2024 našu najnovšiu Súkromnú materskú školu Citybabycare, Trnavská cesta 47, Bratislava. Škola sa nachádza na 1. poschodí a napriek tomu je plne inkluzívna, postavená a vybavená presne na mieru špecifických detských potrieb. Školský vzdelávací program „Mám na to!“ využíva model tvorivo-humanitnej výchovy a vzdelávania, pričom v strede pozornosti je dieťa a jeho potreby a záujmy. Zameriavame sa na duševné a fyzické zdravie detí, jeho rozvoj a upevňovanie, pričom samozrejmosťou je zdravá strava, osvojovanie si anglického jazyka a všeobecná športová príprava detí.

Spojte sa snami

Kontaktujte Nás

Máte záujem o spoluprácu alebo otázku? Kontaktujte nás! Okrem kontaktného formulára môžete využiť aj niektorí z nižšie uvedených kontaktov:

Digital Park

Einsteinova 19,
851 01 Bratislava

Prevádzka: + 421 910 925 540
Management: + 421 905 652 548
E-mail: info@citybabycare.sk
digital@citybabycare.sk

Twin City

Mlynské Nivy 12,
821 09 Bratislava

Prevádzka: + 421 948 325 540
Management: + 421 905 652 548
E-mail: twincity@citybabycare.sk

Panorama City

Pribinova 19,
811 09 Bratislava

Prevádzka: + 421 903 585 780
Management: + 421 905 652 548
E-mail: panorama@citybabycare.sk

River Park

Dvořákovo nábrežie 10,
811 09 Bratislava

Prevádzka: + 421 903 585 780
Management: + 421 905 652 548
E-mail: info@citybabycare.sk

Kontaktný formulár

    Mapa našich zariadení