Náš team

Náš team

Vedenie

Náš kolektív pedagógov pozostáva z mladých vzdelaných ľudí, ktorí sú pripravení poskytnúť špičkovú starostlivosť každému dieťaťu.

Mgr. Andrea Šulcová

Zástupca zriadovateľa SMŠ Citybabycare
Riaditeľka City Baby Care

Nicole Šallay

Zástupkyňa riaditeľky
City Baby Care

Mgr. Dominika Hrčková

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Pribinova 19, Bratislava
učiteľka trieda: PreSchool
(5 - 6 rokov)

Mgr. Barbara Volčková

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Mlynské Nivy 12, Bratislava
učiteľka trieda: SENIOR
(3 - 6 rokov)

Mgr. Veronika Drdošová

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Einsteinova 19, Bratislava
učiteľka trieda: SENIOR
(3 - 6 rokov)

Jasličky Digital Park

Karin Kijovská

prevádzkarka
CITY BABY CARE
Digital Park III

Veronika Suchodolinská

učiteľka trieda:
JUNIOR (1 - 2 roky)

Mgr. Patrícia Matejčíková

učiteľka trieda:
JUNIOR (1 - 2 roky)

Jasličky Panorama City

Andrea Pavlásková

prevádzkarka
CITY BABY CARE Panorama City II

Andrea Sodomová

učiteľka trieda:
JUNIOR (1 - 2 roky)

Barbora Domanskká

učiteľka trieda:
JUNIOR (1 - 2 roky)

Jasličky Twin City

Miladka Fajnerová

prevádzkarka
CITY BABY CARE
Twin City B

Mgr. Beáta Furjelová

učiteľka trieda:
JUNIOR (1 - 2 roky)

Ing. Lucia Pribišová

učiteľka trieda:
JUNIOR (1 - 2 roky)

Mgr. Štefánia Cocher

materská dovolenka

Materská škola Digital Park

Karin Kijovská

prevádzkarka
CITY BABY CARE
Digital Park III

Mgr. Veronika Drdošová

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Einsteinova 19, Bratislava
učiteľka trieda:
SENIOR (3 - 6 rokov)

Lucia Kupcová

učiteľka trieda:
Senior (3 - 6 rokov)

Andrea Ďurďáková

učiteľka trieda:
MIDDLE (2-3 roky)

Mgr. Denisa Jakubíková

učiteľka trieda:
MIDDLE (2-3 roky)

Daniela Danková

asistentka učiteľky

Mgr. Andrea Vrtalíková

materská dovolenka

Katarína Mlynarčíková

materská dovolenka

Eliška Červeňová

materská dovolenka

Materská škola Panorama City

Andrea Pavlásková

prevádzkarka SMŠ Citybabycare
Pribinova 19

Mgr. Dominika Hrčková

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Pribinova 19, Bratislava
učiteľka trieda:
PreSchool (5 - 6 rokov)
učiteľka trieda:
PreSchool (5 - 6 rokov)

Mgr. Žofia Lackaničová

učiteľka trieda:
SENIOR (3 - 4 rokov)

Bc. Veronika Vaculíková

učiteľka trieda:
SENIOR (3 - 4 rokov)

Veronika Vršeková

učiteľka trieda:
MIDDLE (2 - 3 roky)

Eva Kasznárová

učiteľka trieda:
MIDDLE (2 - 3 roky)

Hana Gaman Šťastná

učiteľka trieda:
MIDDLE (2 - 3 roky)

Felicita Procházková

asistenka trieda:
MIDDLE (2 - 3 roky)

Bc. Petronela Matejčíková DiS art

materská dovolenka

Mgr. Lívia Barteková

materská dovolenka

Bc. Jana Hegedüsová

materská dovolenka

Materská škola Twin City

Miladka Fajnerová

prevádzkarka SMŠ Citybabycare
Mlynské Nivy 12

Mgr. Barbara Volčková

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Mlynské Nivy 12, Bratislava
učiteľka trieda:
SENIOR (3 - 6 rokov)

Daniela Baková

učiteľka trieda:
SENIOR (3 - 6 rokov)

Diana Dubovická

učiteľka trieda:
MIDDLE (2 - 3 roky)
učiteľka trieda:
MIDDLE (2 - 3 roky)

Mgr. Barbora Eliašová

materská dovolenka

Róberta Kóšová

materská dovolenka