Náš team

Náš team

Vedenie

Náš kolektív pedagógov pozostáva z mladých vzdelaných ľudí, ktorí sú pripravení poskytnúť špičkovú starostlivosť každému dieťaťu.

Mgr. Andrea Šulcová

Zástupca zriadovateľa SMŠ Citybabycare
Riaditeľka City Baby Care

Nicole Šallay

Zástupkyňa riaditeľky
City Baby Care

Mgr. Dominika Hrčková

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Pribinova 19, Bratislava
učiteľka trieda: PreSchool
(5 - 6 rokov)

Mgr. Barbara Volčková

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Mlynské Nivy 12, Bratislava
učiteľka trieda: SENIOR
(3 - 6 rokov)

Mgr. Veronika Drdošová

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Einsteinova 19, Bratislava
učiteľka trieda: SENIOR
(3 - 6 rokov)

Jasličky Digital Park

Karin Kijovská

prevádzkarka
CITY BABY CARE
Digital Park III

Veronika Suchodolinská

učiteľka trieda:
JUNIOR (1 - 2 roky)

Mgr. Patrícia Matejčíková

učiteľka trieda:
JUNIOR (1 - 2 roky)

Jasličky Panorama City

Andrea Pavlásková

prevádzkarka
CITY BABY CARE Panorama City II

Mária Sarköziová

prevádzkarka
CITY BABY CARE Panorama City II

Andrea Sodomová

učiteľka trieda:
JUNIOR (1 - 2 roky)

Nikita Billiková

učiteľka trieda: JUNIOR (1 - 2 roky)​

Jasličky Twin City

Miladka Fajnerová

prevádzkarka
CITY BABY CARE
Twin City B

Mgr. Beáta Furjelová

učiteľka trieda:
JUNIOR (1 - 2 roky)

Ing. Lucia Pribišová

učiteľka trieda:
JUNIOR (1 - 2 roky)

Mgr. Štefánia Cocher

materská dovolenka

Materská škola Digital Park

Karin Kijovská

prevádzkarka
CITY BABY CARE
Digital Park III

Mgr. Veronika Drdošová

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Einsteinova 19, Bratislava
učiteľka trieda:
SENIOR (3 - 6 rokov)

Lucia Chalaniová

zástupkyňa riaditeľky
učiteľka trieda: Senior (3 - 6 rokov)

Andrea Ďurďáková

učiteľka trieda:
MIDDLE (2-3 roky)

Mgr. Denisa Jakubíková

učiteľka trieda:
MIDDLE (2-3 roky)

Mgr. Silvia Marková

asistenka

Mgr. Andrea Vrtalíková

materská dovolenka

Katarína Mlynarčíková

materská dovolenka

Eliška Červeňová

materská dovolenka

Materská škola Panorama City

Andrea Pavlásková

prevádzkarka SMŠ Citybabycare
Pribinova 19

Mária Sarköziová

prevádzkarka SMŠ Citybabycare
Pribinova 19

Mgr. Dominika Hrčková

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Pribinova 19, Bratislava
učiteľka trieda:
PreSchool (5 - 6 rokov)

Marianna Juríčková

učiteľka trieda:
PreSchool (5 - 6 rokov)

Mgr. Michaela Némethová

učiteľka trieda:
SENIOR (3 - 4 rokov)

Patrícia Fajnerová

učiteľka trieda:
SENIOR (3 - 4 rokov)

Veronika Vršeková

zástupkyňa riaditeľky
učiteľka trieda:
MIDDLE (2 - 3 roky)

Kristína Balážová

učiteľka trieda:
MIDDLE (2 - 3 roky)

Bc. Aneta Prušová

asistentka

Bc. Veronika Duchnitzká

materská dovolenka

Hana Gaman Šťastná

materská dovolenka

Bc. Petronela Matejčíková DiS art

materská dovolenka

Mgr. Lívia Barteková

materská dovolenka

Bc. Jana Hegedüsová

materská dovolenka

Materská škola Twin City

Miladka Fajnerová

prevádzkarka SMŠ Citybabycare
Mlynské Nivy 12

Mgr. Barbara Volčková

Riaditeľka SMŠ Citybabycare, Mlynské Nivy 12, Bratislava
učiteľka trieda:
SENIOR (3 - 6 rokov)

Daniela Baková

učiteľka trieda:
SENIOR (3 - 6 rokov)

Diana Dubovická

učiteľka trieda:
MIDDLE (2 - 3 roky)

Viktória Hmyria

učiteľka trieda:
MIDDLE (2 - 3 roky)

Mgr. Barbora Eliašová

materská dovolenka