Nová Súkromná materská škola

13. marca 2024

Od 1.9.2024 otvárame novú Súkromnú materskú školu Citybabycare v mestskej časti Bratislava III

Sme nesmierne radi, že rok 2024 začíname dobrými správami. 1.septembra 2024 bude slávnostne otvorená nová Súkromná materská škola Citybabycare, Trnavská ceste 47, Bratislava, v administratívno obchodnej budove NIDO. 

Materská škola vzniká s podporou Slovenskej Sporiteľne a.s.. Keďže sa nachádza v tesnej blízkosti centrály SLSP veríme, že bude príjemnou logistickou pomocou pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne ktorí sú rodičmi detí v predškolskom veku. Samozrejme bude naša materská škola otvorená aj pre rodičov bývajúcich alebo pracujúcich v jej okolí. 

Detičky budú mať k dispozícii 4 krásne priestranné na mieru navrhnuté triedy tak, aby s nami mohli rásť a vzdelávať sa už od 2 rokov, do nástupu na základnú školu. Kapacita materskej školy je 80 detí, pričom vítané sú aj deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. V materskej škole bude 10 pedagogických pracovníkov a 3 nepedagogický zamestnanci. Vzdelávací program, zriaďovacia listina, ponuku krúžkov, ako aj ďalšie dôležité informácie pre rodičov budeme priebežne uverejňovať. Prezradíme, že materská škola má naplánované aj zaujímavé spolupráce, bude mať 2 ihriská, pričom na jednom bude prebiehať aj všeobecná športová príprava detí vedená odborníkmi z najstaršieho a najväčšieho futbalového klubu v Bratislave a veľa iného.

Prihlášky do Súkromnej materskej školy Citybabycare, Trnavská cesta 47, Bratislava je možné podávať už teraz. Všetky tlačivá nájdete v sekcii pre rodičov, alebo je možnosť využiť našu online prihlášku.