Národný projekt MPSVaR

  • Home
  • Národný projekt MPSVaR

Naše Citybabycare jasličky – Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov dieťaťa, sa všetky úspešne zapojili do Národného projektu MPSVaR „podpora zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa“. Prostredníctvom tohoto projektu boli zakúpené rehabilitačné zostavy do jasličiek podporujúce zdravý rozvoj hrubej motoriky, veľa náučných hračiek pre všeobecný intelektovo motorický rozvoj detí, a zároveň veľa krásnych a výchovných kníh.